Svenska Boxningsförbundet söker nu en Verksamhetschef. Läs mer om tjänsten nedan.

Svenska Boxningsförbundet söker Verksamhetschef

Svenska Boxningsförbundet (SBF) är ett av de äldre förbunden (SF) i Sverige och grundades 1919 och firar i år således modiga 100 år.

Förbundet är som specialidrottsförbund medlem i Riksidrottsförbundet (RF), Sveriges Olympiska Kommitté (SOK) samt anslutet till Amateur International Boxing Association (AIBA), European Boxing Confederation (EUBC) och European Boxing Union (EBU). SBF ska följa de nämnda organisationernas stadgar och regler. Förbundet ska också arbeta för en dopingfri idrott samt verka för lika förutsättningar för alla.

SBF företräder 11 distriktsförbund/regioner i hela landet vilka organiserar ca 190 amatörboxningsföreningar med drygt 18 000 medlemmar.SBF ansvarar för, och driver föreningarnas gemensamma intressen, behov och önskemål på alla nivåer. SBF bedriver främst landslagsverksamhet inom olympisk boxning, ansvarar för utvecklingen av verksamhet och ledarutbildning samt arrangerar den högsta ledarutbildningen.

SBF främjar och samordnar svensk boxning i nationella och internationella sammanhang. SBF:s övergripande mål är att boxning ska vara en av Sveriges ledande idrotter. Vi ska hålla samman elit och bredd och ha en god ekonomi. Våra landslags boxare ska kvalificera sig för de stora mästerskapen, och vi ska ge dem förutsättningar att nå dit. SBF ska vara aktivt inom AIBA, EUBC och RF. Våra föreningar ska vara väl fungerande med fler, och för tidens behov rätt utbildade, ledare. Många av våra klubbar tar stort socialt ansvar, det är vi stolta över och vill uppmuntra.

SBF söker nu kandidat till en nyinrättad tjänst som Verksamhetschef (100%).

Verksamhetschefen har att ansvara för förbundskansliets operativa verksamhet inbegripet ekonomiskt huvudansvar för SBF. Verksamhetschefen har vidare att ansvara för kontinuerlig kontakt med våra medlemsföreningar och våra externa intressenter. Stor vikt fästs vid utpräglad administrativ förmåga där erfarenhet från arbete på riksnivå inom idrottsrörelsen är meriterande.

I rollen som Verksamhetschef krävs tydliga ledaregenskaper och förmågan att hantera mångskiftande ärenden. Verksamhetschefen har personalansvar och rapporterar till Förbundsstyrelsen och ytterst Förbundsordföranden. Utvecklad förmåga att uttrycka sig i tal och skrift ses som en självklarhet där också erfarenhet av internationell verksamhet är av gagn.

Arbetsplatsen är belägen på Idrottens Hus, Skansbrogatan 7 i Stockholm.

Tillträde att ske enligt överenskommelse. Ansökningshandlingar emotses till nedanstående mejl senast per den 6/12-2019.

För mer information om tjänsten kontakta:

Anders Holmberg

Förbundsordförande

Tel:0703-561077

Mail: andersh@jmex.se