Med anledning av den situation som nu utspelar sig i Ukraina och det spända läget i Europa så vill SBF informera om följande.

Vi har i nuläget landslagsboxare i turneringar i Bulgarien, Rumänien och Ungern. Vi har varit i kontakt med samtliga ledare på plats och stämt av med dem hur läget är under respektive turnering och kommer fortsätta att vara i kontakt med dem om läget skulle förändras.

Vi har även varit i kontakt med Riksidrottsförbundet samt Utrikesdepartementet gällande den nuvarande situationen i framförallt Ukraina och Ryssland. Vi följer kontinuerligt denna utveckling.

Varje internationellt förbund behöver agera skyndsamt och följa den inriktning som jag ser att flera av Riksidrottsförbundets medlemsförbund nu redan aviserat – att det är orimligt att delta i idrottstävlingar eller matcher i Ryssland utifrån nuläge, säger Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet

När det kommer till vad utrikesdepartementet kommunicerat så avråder UD nu från resor till Ukraina och delar av Ryssland. Vi följer kontinuerligt utvecklingen från regerings- och utrikesdepartementet.

Mvh SBF