SBF vill bara informera om en utbildning i vår

SBF informerar om en domarutbildning som kommer att hållas i Kristinehamn den 7-8 april 2018. Utbildningen vänder sig till såväl nya som erfarna domare och innehåller både teoretiska och praktiska moment.

För mer information och anmälan se nedanstående länk som tar er till vår utbildningskalender:

http://www.swebox.se/Utbildning/Utbildning-Anmalan/?eventid=1104637&sisuorgid=40