Den nya sportchefen kommer att inleda sin anställning inom kort.

SBF har utsett Stuart O´Conner till ny Sportchef. Han kommer att ta över Klas Sandbergs position som tillförordnad sportchef samt Majid Jelilis position som tillförordnad kategoriansvarig för herrar senior.

Att ha en anställd Sportchef är något som styrelsen anser är ett måste för att förbundet ska kunna ta ett steg framåt och bli en mer framgångsrik nation. RF och SOK understryker vikten av att SBF har en sportchef för att SBF ska kunna fortsätta utveckla boxningen i Sverige.  Utan sportchef kan vi dessutom inte skapa ett på sikt viktigt Riksidrottsgymnasium (RIG).

Sedan I våras har det pågått en rekryteringsprocess där även internationella kandidater varit aktuella. Det har varit en gedigen rekryteringsprocess där kompetenser och kvalitéer har utvärderats och bedömts, både administrativa och sportsliga kompetenser. Totalt hade vi 8 kvalificerade kandidater varav 6 internationella.

Klas och Majid kommer att stödja den nya Sportchefen i dennes arbete och dessutom fortsätta arbeta med Svensk Boxnings utveckling, men i nya roller!

Mvh Svenska Boxningsförbundet2424