Söndagen den 11 oktober genomförde Svenska Boxningsförbundet årsmöte på konferenscentret Science Park i Jönköping.

Dagen innan ägde det sedvanliga förmötet rum på hotell Savoy i Jönköping under ledning av ordförande Tommy Lindström och vice ordförande Susanne Kärrlander. Så gott som hela styrelsen (en man kort) var samlad tillsammans med sportkommittén och damseniorernas headcoach Klas Sandberg för att svara på frågor från rörelsen. På förmötet fanns ingen dagordning utan ordet var fritt.

Nedan redovisas styrelsens sammansättning där tre ledamöter och två suppleanter enhälligt valdes om för nya arbetsperioder vid årsmötet samt valda revisorer och valberedningens nuvarande sammansättning. Även utmärkelser som årets klubb, boxare, domare och ledare återfinns i denna artikel. Årsmötesordförande detta år var Christer Pallin, chefsjurist på RF.

Under årsmötet behandlades bland annat styrelsens två propositioner samt en motion.
Proposition 1: Ändringar av förbundets stadgar där styrelsen föreslog att rörelsen ändrar förbundets verksamhets- och räkenskapsår från brutet till kalenderår. Beslut: Rörelsen biföll denna proposition.
Proposition 2: Förslag om höjning av medlemsavgift med 1000: -/år.
Beslut: Rörelsen avslog denna proposition efter votering (23-18). Medlemsavgiften ligger således kvar på 2500: -/år.
Motion beträffande utmärkelser i diplomboxning inskickad av SGBF.
Beslut: Rörelsen biföll denna motion.

Förbundsstyrelsen

Tommy Lindström, ordf
Jean Altun, ledamot
Raymond Dahllöf, ledamot
Mikael Boväng, ledamot
Susanne Kärrlander, omval, ledamot för två arbetsår
Gösta Niklasson, omval, ledamot för två arbetsår
Evelina Andersson, omval, ledamot för två arbetsår
Thomas Kensert, omval, suppleant för ett arbetsår
Atchara Fajerson, omval, suppleant för ett arbetsår

Revisorer
Thomas Häggkvist, omval, ett arbetsår
Stefan Persson, Convensia Revision, omval, ett arbetsår
Hans Lindahl, ersättare, omval, ett arbetsår

Valberedning
Erik Forss, omval,ordförande ett arbetsår
Hanne Liljeholm, omval, ledamot ett arbetsår
Mikael H Gustavsson, nyval, ledamot ett arbetsår

Följande fick sina välförtjänta utmärkelser under årsmötet

Årets klubb: Djurgårdens IF
Årets boxare Björn Rosengrens pris och SBF:s pris: Anna Laurell Nash, IF Linnéa Årets dam: Anna Laurell Nash, IF Linnéa
Årets herre: Clarence Goyeram, IF Göteborgs Team Box
Årets damjunior: Stephanie Thour, BK Värend
Årets herrjunior: Farman Babayev, FBK Falkenberg
Årets Ungdom Herr samt S-E Feinstens stipendium: Amad Doski, Halmstads AIS Årets Ungdom Dam samt S-E Feinstens stipendium: Amanda Lundström, IF Linnéa
S-E Feinsteins stipendium för fortsatt satsning herr: Adam Chartoi, Hammarby IF
S-E Feinsteins stipendium för fortsatt satsning dam: Stephanie Thour, BK Värend
Årets domare: Anne Merete Mellemsaether
Årets ledare: Jan Eliasson, TIFA BC

Diplom utdelades till Armand Krajnc, Mikael Norberg och Per-Arne Ljung från Ystads Sportklubb för Förtjänstfullt arbete i boxningens tjänst under 10 år.

Guldplakett utdelades till Kent Hansson, Höllvikens BK för Förtjänstfullt arbete i boxningens tjänst under 30 år.

Bilder från årsmötet kommer att publiceras på denna hemsida inom kort.