Under hösten 2018 fattande dåvarande styrelse beslut om att utarbeta en jubileumsbok över Svenska Boxningsförbundets 100-åriga historia

Uppdraget att sammanställa verket tilldelades Olof Johansson som redan tidigare författat ”Svensk Boxning under 75 år” som utkom år 1995 och skildrade Förbundets första 75 år.

Jubileumsboken är under färdigställande och kommer att i december månad tilldelas Svenska Boxningsförbundets samtliga medlemsföreningar med ett exemplar i gåva.

Boken rymmer en årskavalkad över SBF:s första 75 år varefter följer en teckning av vår fortsatta förbundshistoria sedan år 1994 för att sedan avslutas med såväl omfattande statistik som tabellverk.

Boken som omfattar nära 300-sidors läsning kommer att vid intresse kunna beställas i ytterligare exemplar via Svenska Boxningsförbundets kansli.

Mer information kommer.