SBF:s diplomkommitté har verkat i 3 år, gjort ett grundligt arbete kring diplomboxningen och varit verksamma i samtliga distrikt mer eller mindre. 4 distrikt har varit ”pilot-projekt” och där har kommittén arbetat mera grundligt.

Erfarenheterna visar att vi måste skapa samsyn kring diplomboxningen. Detta gör vi genom att utveckla s.k. utbildningsdagar i distrikten. 6 sådana planeras årligen, av vilka 3 kommer att ske under våren 2022 den 19 Mars, 9 April och 14 Maj. Detta är planerat att ske fortlöpande kommande år i distriktsförbundens regi, i samarbete med SBF:s sportsliga ledning.

Vi ser hur andra idrotter arbetar med sina barn och ungdomar, också utifrån en omvärldsanalys hur andra framgångsrika länder arbetar med denna kategori unga boxare, vill vi genom detta arbetssätt skapa en mall, där vi på ett effektivt sätt når ut med kunskap, till aktiva och ledare i den sk ”Block-modellen” där vi lär ut

  1. Boxningsmetodik. Skolboxning, inviduellt och i par. Olika former av parövningar. Olika former av försvar.
  2. Styrka och rörlighet
  3. Nutrition. Vi är en viktidrott, vad skall jag äta och hur ofta.
  4. Mental förberedelse/hur bör jag tänka/erövra sina tankar
  5. Regler/Olympisk boxning/diplomboxning
  6. Förebyggande av skador/träningsplanering
  7. Tävling. Tävlingsplanering.

Vi kan se att i stort sett alla landslagsboxare har haft en karriär som diplomboxare. Vi ser också att de klubbar som har diplomboxning, generellt har lättare att rekrytera ledare till sina klubbar. Vi är 200 klubbar, ca 70-80 är i någon form aktiva inom diplomboxningen, vi vill öka denna siffra! Vi vill minska det stora steg det ofta innebär att gå från diplomboxning till ungdomsboxning (Olympisk boxning). Vi vill ha försvaret som det som genomsyrar diplomutbildningen, då vi ser att försvaret är den bästa nyckeln till att diplomboxningen ej skall bli hård. Vi skall verka för att skapa avslappnade boxare som kan kontrollera sin boxning. Genom att träna tillsammans, att ”Boxare skapar boxare” , genom att tävla mer frekvent i och mellan distrikten, ser vi en möjlig väg att utveckla Svensk diplomboxning.

Vi uppmanar därför klubbarna runt om i Sverige att deltaga i de arrangerade utbildningsdagarna. Vi ser att detta är ett bra sätt att klubbarna och förbund gemensamt utvecklar diplomboxningen. Ta kontakt med ert distriktsförbund om ni ej fått information tidigare.

Vi ser fram emot kommande helger! Lycka till med ert arbete ute i klubbarna.

Per-Axel ”Pax” Sjöholm
Ordförande Svenska Boxningsförbundet