Det har efter RIM 2021 tillsatts en samverkansgrupp för att bedriva idrottspolitiskt arbete inför valet 2022.

Under Riksidrottsmötet 2021 beslutades att det inför valet 2022 skulle tillsättas en samverkansgrupp med representanter från olika medlemsförbund för att tillsammans arbeta fram en strategi för hur arbetet med idrottspolitiska frågor skall bedrivas inför valet 2022.

Varje Specialidrottsförbund fick sedan möjligheten att nominera en representant till gruppen som sedan väljs ut av Riksidrottsförbundet.

SBF nominerade ordförande Per-Axel ”PAX” Sjöholm och glädjande så utsågs Pax som representant i samverkansgruppen.

I gruppen ingår ordförande från följande idrotter:
Basket
Kanot
Karate
Draghundsport
Boxning
Flygsport
Svensk Amerikansk Fotboll
Judo
Sveriges Akademiska Idrottsförbund
Innebandy
Volleyboll
Swesports
Skidskytte
Friidrott

Mvh Per-Axel Sjöholm

Ordförande Svenska Boxningsförbundet