Förbundsstyrelsen fattade under gårdagen enhälligt beslut om att flytta samtliga nationella mästerskap framåt i tid.

Preliminära datum hade sedan tidigare fattats beslut om beträffande genomförandet av Diplom-SM, U/J-SM samt SM för seniorer. Landslagsorganisation har nu att inkomma med nya förslag om tidpunkter för mästerskapen som av styrelsen bedöms kunna genomföras tidigast från slutet av sommaren och under hösten.
Bakgrunden är hänförlig till att smittspridningen i samhället fortsatt ligger på en hög nivå och är i ökande.

Regionala utbrott är pågående och kluster med nya virusvariationer har identifierats. Regeringen och Folkhälsomyndigheten gör gemensamt bedömningen att ytterligare åtgärder krävs för förhindrandet av en tredje våg. Regeringen fattade under onsdagen beslut om ytterligare begränsningar bl a beträffande serveringsställen.

Rådet till idrottsföreningar har sedan tidigare varit att avstå från att ordna eller delta i läger, matcher, cuper och andra tävlingar, med vissa undantag för exempelvis barnidrott och elitidrott.

Denna avrådan behöver enligt Regeringen upprepas och skärpas efter att smittspridning har konstaterats.

Folkhälsomyndigheten föreslår därför att ta bort skrivningen om att enstaka matcher kan tillåtas för barn och unga, och för en dialog med Riksidrottsförbundet om övrig tävlingsverksamhet.

 

Bästa idrottshälsningar

Anders Holmberg

Förbundsordförande