Samarbetet med Brainsafe gäller arbetet med säkerhet och hjärnskakningar inom idrotten.

SBF lanserar samarbete med Brainsafe. Brainsafe bildades 2020 för att minimera konsekvenserna av hjärnskakning och har ambitionen att bli den ledande experten inom hjärnskakning. Med deras plattform tillförs data och analys kring hjärnskakning som ger SBF ökad kunskap om hjärnskakning. Dessutom får individen en säker och strukturerad rehabilitering.

Brainsafe har utvecklat Standardized Concussion Rehabilitation Model som är integrerad i den digitala appen. Modellen är ett 6-stegs rehabiliteringsprogram som guidar individen till en säker återgång till sin aktivitet/idrott. Genom fysiska och kognitiva tester, dagliga symtomrapporter och individens medicinska historia anpassar systemet automatiskt rehabiliteringen för varje enskild individ.

SBF önskar genom detta samarbete både höja kunskapsnivån om hjärnskakningar samt erbjuda våra aktiva på junior- och seniornivå ett standardiserat rehabiliteringsprogram för att säkerhetsställa en trygg återgång till aktivitet. Processen är framtagen för att säkra att individen kan återgå till full aktivitet först när hen är redo och därigenom minimera risken för bestående men.

Vi vill med detta visa att vi arbetar på ett strukturerat och proaktivt sätt för att bidra till att skapa en ännu säkrare idrott..

De föreningar inom SBF som har licensierade boxare i junior- och senioråldern kommer inom kort att bli kallade till ett informationsmöte och där få mer information om samarbetet och hur man ansluter sig till appen. Målet är på sikt att bredda arbetet för att kunna inkludera fler boxare och målgrupper.

Vi kommer också vid informationsmötet begära in uppgifter från er föreningar för att säkerställa att information och annat kommer till rätt person i föreningen.

 

Mvh SBF