Riksidrottsforum 2012 gick av stapeln 10-11 november på Norra Latin i Stockholm. Ca 300 representanter för special- och dristriktsidrottsförbunden fick ta del av ett digert program som tog upp stora framtidsfrågor.

En av dessa frågor som togs upp var hur idrotten ska skydda sina kärnvärden i denna kommersialiserade värld samtidigt hur man ska anpassa sig till dagens samhälle.

Riksidrottsforum hålls vartannat år för att diskutera frågor inför Riksidrottsmötet som kommer att hållas i Lileå 2013.

Ett utav seminarierna behandlade en nationell strategi för internationella evenemang i Sverige. Här fick vi ta del av aktuella frågeställningar inom ramen för strategiarbetet och som direkt berör idrottens förutsättningar för att lyckas i sin strävan att arrangera fler hållbara internationella idrottsevenemang. Vi fick också en inblick i att de olika specialidrottsförbundens förutsättningar skiljer sig mycket åt.

Övriga seminarier behandlade frågor och utredningar som bland annat idrottsaktiebolag, det lokala aktivitetsstödet (LOK-stödet), framtidens idrottsanläggningar och den samlade elitsatningen ”från talang till elit”. Det var en givande helg där idrottens framtid var i stort fokus och kontentan var att den svenska idrottsrörelsen står inför ett flertal förändringar i framtiden.

Svenska Boxningsförbundet representerades av fyra deltagare under helgen.

Pehr Grånefors, generalsekreterare
Svenska Boxningsförbundet
Idrottens Hus, 114 73 Stockholm
Tel: 08-411 32 95
Direkt: 08-411 52 38
Mob: 070-634 66 79
E-post: pehr@swebox.se
Hemsida: www.swebox.se