Nu är dags att söka RF:s och Svenska Spels Elitidrottsstipendium 2013/2014! Elitidrottsstipendiets ändamål är att möjliggöra för den aktiva att kunna kombinera elitidrott och studier på postgymnasialnivå. Elitidrottaren söker själv stipendiet men SF rangordnar de sökande.

Stipendiet är på 40 000 kronor per stipendiat och utdelas med 20 000 kronor per termin.

 

Sista ansökningsdagen är 1 maj 2013.

 

Mer information om stipendiet går att läsa på RF hemsida, http://www.rf.se/Vi-arbetar-med/Idrottsgymnasium/Elitidrottsstipendium/. Har ni några frågor eller funderingar går det bra att kontakta Cecilia på cecilia.engstrom@rf.se eller 08-699 62 57.