Katrin ”Enock” Enoksson –en stolt mottagare av utbildningsbeviset.

Bakgrund

2003 började den första kullen av idrottens Elittränarutbildning (ETU) som är en vidareutbildning för tränare på nationell och internationell elitnivå, vilken är den högsta tränarutbildning som står att finna i Sverige. För att bli antagningsaktuell är det ett krav att du är tränare på landslagsnivå eller RIG/NIU samt får en rekommendation av SF, RF eller SOK.

Jag hade förmånen att bli kursdeltagare i den femte kullen som bestod av 32 individer från 17 olika specialidrotter. Utbildningen startar vartannat år och nästa kull börjar under våren 2013.

Utbildningsinnehåll

Studierna har bedrivits på kvartsfart och omfattat 500 timmar där vi under två år träffats vid tolv obligatoriska tillfällen á tre dagar med undervisning på Bosön och vid ett tillfälle i Umeå. Vi har tagit oss igenom nästan en halv meters kurslitteratur i form av böcker, tidsskrifter och vetenskapliga artiklar, skrivna på både svenska och engelska. Vi har haft tuffa och lärorika inlämningsuppgifter till varje tillfälle samt en specialidrottsfördjupning, titeln på mitt arbete var ”Utvecklingstrappa –Boxning”. Vi har fördjupat våra kunskaper inom både träningslära och tränarskap vilket har innehållit följande områden:

Anatomi, Biomekanik, Videoanalys, Muskelfysiologi, Styrketräning, Nutrition, Uthållighet, Fysiologi, Funktionell träning, Idrottsmedicin, Träningsplanering, Formtoppning, Motorik, Rörlighetsträning, Kravprofil, Utvecklingstrappor, Årsplanering, Deliberate practice, Idrottens organisation, Föreningskunskap, Ledarskap, Gruppsykologi, Idrottspsykologi, Motivationspsykologi, IPS-profilen, Hållbart ledarskap, Mental träning, Kommunikation, Antidopning, Kreativ coachning, Prestationsmiljöer, Idrott och genusperspektiv, Karriärövergångar, Psykologin kring idrottsskador, Coachning, Tidig specialisering och Talangutveckling.

Vi har haft förmånen att träffa cirka 60 föreläsare som varit ledande inom sina respektive forskningsområden. Föreläsarna var anställda vid 13 olika Universitet/Högskolor i Sverige, Norge, England och USA. Vi har dessutom haft föreläsare från bland annat SOK, RFs Elitidrottsavdelning och SvFF.

Det har under hela kursens gång varit ett mycket givande utbyte av erfarenheter med tränarkollegor från andra idrotter.

Examinering och utbildningsbevis

Av 2011-2012 årskull på 32 individer var det 11 som fick ta emot utbildningsbevis på att de var godkända i samtliga delar av utbildningen. Min utbildningsbakgrund med GIH-examen och starka motivation har varit bidragande orsaker till att jag kunnat tillgodogöra mig samtliga kursmoment.

Följande ETU:are mottog utbildningsbeviset:

– Katrin Enoksson, Boxning
– Oskar Lavesson, Budo och Kampsport
– Christian Sandberg, Budo och Kampsport
– Jonnie Eriksson, Golf
– Karin Erson, Längdskidor
– Maria Jonsson, Orientering
– Karin Almquist, Segling
– Linn Adolfsson, Skidskytte
– Pontus Stålklo, Snowboard
– Espen Blikstad, SVEMO
– Kristian Persson, Tennis

Tack till SBF som stod för kursavgiften och rekommenderade mig till Elittränarutbildningen samt Angered BC som sökte stipendium från Bengt Larssons Ungdomsledarfond. Tack vare stipendiet täcktes delar av mina omkostnader gällande resor, boende och förlorad arbetsinkomst under utbildningstiden upp.

/ Katrin Enoksson, Kategoriansvarig DU/DJ