Efter Kampsportsdelegationens godkännande så är det nu tillåtet att boxas med skägg och/eller mustasch.
Detta refererar till regel 4.2.5.2.2.

Gammal lydelse:
4.2.5.2.2. En boxare måste vara renrakad innan läkarundersökning och inför varje match.

Ny lydelse, godkänd i Sverige efter den 21 oktober 2022

Regel 4.2.5.2.2. En boxare kan ha skägg och/eller mustasch (vid läkarundersökning och matcher), men ingendera får täcka halsen. Skägget/mustaschen får heller inte vara längre än 10 cm.

Regelverket kommer inom kort att uppdateras.

Mvh SBF