Lasse Myrberg återger sina reflektioner från herrarnas Ungdoms-VM i Kiev.

I Kiev Sports Palace, med plats för 7000 åskådare, hölls U17-VM med 351 invägda boxare från 56 länder. Som Head Coach för Sverige U/J Herr vill jag dela med mig av de reflektioner som finns efter denna tävling. Nedanstående rader behandlar inte vårt svenska deltagande. Om detta har skrivits på Swebox.se i separata nyhetsnotiser.

– Vilken träning krävs för att utveckla våra boxare? –

Vi svenska boxningsledare brukar ofta tala om poängsystem, regelverk, domare, utrustning m m, som om dessa yttre faktorer skulle ha en avgörande inverkan på svenska boxares mästerskapsplaceringar. Men generellt presterar Sverige ungefär samma resultat vare sig domarna skriver med papper och penna eller trycker på en knapp för att registrera poängen hos boxarna. Det är snarare kapaciteten hos våra boxare som är avgörande för våra placeringar i nationstabellerna. Vilka är det då som hamnar före oss i medaljstriderna? Svaret är att de bättre boxarna hamnar före. Visst finns det matcher med Fel segrare, men det är inte i särskilt många fall. Hur definierar vi då  ”De bästa boxarna”? Svaret är visserligen månghövdat. Min definition av en bra boxare är dock: Den boxare som är rätt placerad vid rätt tillfälle för att kunna sätta in poänggivande träffar och som klarar detta under matchens samtliga ronder med både offensivt och defensivt kunnande i behåll. Det vill säga kunnande i konsten att träffa utan att bli träffad.

Fotarbete

För att nå fram till motståndaren med sina slag måste boxaren kunna förflytta sig. För att snabbt kunna överraska med en kontring måste boxaren först placera sig i rätt läge genom förflyttning, för att sedan kunna utföra sin kontringsattack. Efter genomförd attack eller kontringsattack måste boxaren snabbt retirera eller byta position, antingen för att undvika att bli träffad av en kontring eller för att snabbt kunna utföra ytterligare en attack. Både vid defensiv och  offensiv boxning är fotarbetet grundläggande. De framgångsrikaste boxarna är de som har bäst fotarbete och därmed den bästa avståndsbedömningen. Små förflyttningar framåt, bakåt, sidled;  rotationssteg, side steps, diagonalsteg vid kontring…  Alla boxare behöver inte; kan inte behärska allting, men samtliga framgångsrika boxare är effektiva både i sin offensiva och defensiva boxning.

Teknikträning

Hur ska vi i Sverige kunna nå upp till dessa tekniska-taktiska medaljnivåer? Svar: genom flitig teknikträning. Om vi vill konkurrera med de framgångsrikaste nationerna bör vi också träna på ett liknande sätt som dessa nationer (anpassat efter våra förhållanden).  Detta innebär 20-30 minuters teknikträning utan handskar i träningslokalen. Därpå genomför boxaren teknikträning med handskar. Båda dessa moment ska utföras 3-6 dagar per vecka, ju oftare desto bättre. För att handskträningen ska ge optimal effekt bör vi m a o inte halvera den totala mängden teknikträning genom att hoppa över teknikträning utan handskar. Om vi inte jobbar med teknikträning, både med och utan handskar blir vi heller inte skickligare i teknisk-taktisk mening, och minskar därför utsikterna till en medalj på EM, VM och OS.

Förutom teknikträning

Utöver denna träning behöver vi förstås uthållighetsträning, d v s konditionsträning. Hjärta och lungor ska jobba lika ofta som teknikträningen ska utföras, d v s 3-6 gånger per vecka i 20-30 minuters pass året runt, oavsett träningsperiod. Förutom ovanstående rekommendationer krävs förstås den träning där vi kör parteknik, uppgiftssparring och matchsparring. Som alltid kör vi allmän och grenspecifik uthållighet och styrka på säckar och bollar och andra redskap.

Samarbete mellan klubbarna

Nu är det  förstås så att som ideell klubbtränare är det svårt att befinna sig i träningslokalen fem dagar i veckan. Men då gäller det att försöka samarbeta med andra tränare, inom klubben eller med tränare i andra närliggande klubbar. Vi kan förmodligen höja nivån på våra boxare genom att låta våra bästa boxare träna med andra klubbars bästa boxare även till vardags och inte bara vid sparring. Konkret skulle det gå till så att boxaren tar sig till och från andra träningslokaler genom samåkning, kollektivtrafik eller skjuts av förälder. Klubbtränaren måste inte alltid vara med sin boxare, även om det är önskvärt.

Slutsats

För att våra boxare ska konkurrera om medaljer krävs ständig teknikträning, där defensiva kunskaper; garderingsteknik, vridningar/duckningar samt  fotarbete prioriteras. För att orka utföra teknisk-taktisk boxning under hård press krävs dessutom stor uthållighet och styrka i hela kroppen.

Bästa boxningshälsningar:

Lars Myrberg

Head Coach U/J Herr

 

AIBA Junior World Boxing Championships

Kiev, Ukraina

8-15 september 2013

63 kg 1/16: Adam Chartoi, SWE – Brandon Trejo, USA: 2-1

63 kg   1/8: John Joyce, IRL – Adam Chartoi, SWE: 3-0

Finalresultat:

44-46 kg Perez, Cub – Varenkin, Rus: 3-0

48 kg Donoghue, Irl – Gonzales, USA: 2-1

     50 kg Barrero, Cub – Shahverdyan, Arm: 3-0

     52 kg Stevenson, USA – Zubachuk, Ukr: 3-0

     54 kg Boudet, Cub – Bammatov, Rus: 2-1

     57 kg Zhussupov, Kaz – Magomedov, Rus: 2-1

     60 kg Kozlovskiy, Rus – Tugui, Mld: 3-0

     63 kg Kulikov, Rus – Huseynov, Aze: 3-0

     66 kg Marzhikpayev, Kaz – Musayev, Aze: 3-0

     70 kg Gadzyyev, Ukr – Sadykbek, Kaz: 3-0

     75 kg Tevi-Fuimano, Aus – Bakhmatov, Rus: 3-0

     80 kg Marton, Ukr – Redko, Rus: 3-0

   +80 kg Ibrahikaliev, Rus – Kazlou, Blr: 3-0

Samtliga resultat kan ses här: