Det dök igår upp felaktig information gällande erfarenhetsklasserna i SM i Norrköping 9-12 december. För detta ber vi om ursäkt.

Rättelse gäller erfarenhetsklasserna för senior och junior:

Då det är tillåtet att gå upp EN erfarenhetsklass, från B till A och från C till B, kan C-boxare delta på SM i en klass där det enbart är B-boxare anmälda. Detta gäller Senior och Junior.
Du kan alltså inte som C-boxare gå till A-klass.
Anmäler sig en A-boxare i en viktklass så kan inte en C-boxare delta i kategorin. Vi ber klubbarna att kontrollera anmälningarna till SM innan resa till SM.

Möjligheten att flytta boxare till närmast högre erfarenhetsklass beslutades 2018 och det är boxarens tränare/sekond, ansvarig tävlingsledare samt tävlingsläkare, efter genomförd läkarundersökning, som godkänner flytt till närmast högre erfarenhetsklass.

Då ungdom inte har C-klass så är det bara B- och A-boxare anmälda i ungdomsklasserna.

I samtliga kategorier är det max 16 boxare i varje viktklass. Uppstår en situation där det är fler än 16 anmälda boxare så kommer Head Coach för respektive kategori tillsammans med Sportchef göra en genomgång av anmälda boxare och ranka boxarna efter 2 kriterier:
* Hur hög tävlingsaktivitet boxarna har haft de senaste 6 månaderna.
* Antal matcher som boxare gått.

Vi ber om ursäkt för felaktigheterna och eventuella problem som det ställt till.

Mvh SBF