Diplom-, läkar- och domarkommittén samt damgruppen har tilldelats återstartsmedel och vid deltagande i deras aktiviteter önskas en särskild rapporteringsväg för ersättning.

Svenska Boxningsförbundet har, tack vare återstartsstödet, kunnat be kommittéer, råd och grupper inom förbundet att komma in med äskanden om återstartsmedel för deras respektive arbeten med boxningen i landet. Vi har nu fått in fyra äskanden som godkänts och som nu kommer börja användas flitigt, där ni föreningar kommer kunna ta del av stöden.

Vid deltagande i ett arrangemang från en av kommittéerna, exempelvis ett läger under damgruppens ledning, kommer deltagare i lägret kunna söka ersättning för t.ex. resor, mat och ev extra uppehälle i samband med långa resor till lägret. Denna ansökan om ekonomisk ersättning för utlägg i samband med lägret, kommer att ha en annan ordning än vanligt för att underlätta för förbundskansliets hantering av utbetalningarna.

Ny ansökningsväg 

Den nya vägen för ansökan om ekonomisk ersättning i samband med träffar, utbildningar och konferenser som arrangeras av en kommitté är följande,

 1. Deltagaren i aktiviteten/arrangemanget/lägret/utbildningen fyller i relevant blankett för ansökan om ersättning
  1. Blankett för milersättning – resor med egen bil.
  2. Kvittoredovisning för utlägg såsom mat, resor med tåg/buss/flyg, parkeringsavgifter m.m
 2. Ifylld blankett, med tillhörande kvitton (!), skickas till utsedd ansvarig i kommittéen (vem som är utsedd meddelar kommittéen vid anmälan/informationsdelning av arrangemanget) via mejl – vänligen skicka fotokopia på kvitton med ansökan
  1. Blanketten måste inkomma till kommittéen inom 7 dagar från avslutat arrangemang
 3. Samlade blanketter skickas från kommittén till förbundskansliet varifrån utbetalning till de kontouppgifter som framkommer på respektive blankett
  1. Vanligen sker utbetalning 2-4 dagar efter inkomna blanketter, följt av 1-5 bankdagar.

Svenska Boxningsförbundets kansli har valt denna väg för att säkerställa att rätt ersättning utgår till rätt person, i samband med rätt arrangemang. Blanketter som skickas direkt till förbundskansliet kan inte säkerställas att de betalas ut då det kan vara svårt att tyda från vilket arrangemang den tillhör. Det är därför viktigt att alla deltagare/föreningar som deltar i ett arrangemang som en kommitté håller, skickar sina blanketter till den ansvarige i respektive kommitté!

För förtydligande, vänligen se filmen nedan:

Med vänlig hälsning,

Svenska Boxningsförbundets kansli