Förbundsstyrelsen har efter begäran erhållit skriftlig rapportering och utlåtande från Prokommissionen i avseende på den tragiska händelsen i samband med Frida Wallbergs VM-match.

Efter att ha tagit del av Prokommissionens rapportering har Förbundsstyrelsen nu hemställt om att erhålla kompletterande rapportering från Prokommissionen. Svenska Boxningsförbundet och dess styrelse var representerade på plats genom Ordförande Patrick Wheeler och vice Ordförande Anders Holmberg. Ordförande och vice Ordförande har alltsedan olyckan inträffade haft en aktiv dialog med Prokommissionen och deltagit i TV, radio och press för att besvara frågor rörande händelsen. Svenska Boxningsförbundet ser mycket allvarligt på det inträffade men gläds innerligt åt Frida Wallbergs förbättrade tillstånd, våra tankar är hos Frida Wallberg med familj och hon tillönskas ett fortsatt gott tillfrisknande.