Under perioden 5-25 september har vi undersökt hur föreningarna ser på återstartsarbetet och nu har resultatet från enkäten sammanställts.

Sammanfattningsvis kan vi på Svenska Boxningsförbundet uppleva att föreningarna är positiva till det extra stöd som återstartsstödet och dess arbete genererar. Vi har mycket kvar att göra innan vi är tillbaka på den nivå vi var innan pandemin drog i gång i mars 2020, men vi är sakta men säkert på väg tillbaka.

Här finns rapporten i sin helhet: resultatrapport-enkat-oktober-2022