Under SDF- och ordförandekonferens i Skövde den 8-9 januari 2011 fanns sju distrikt samt åtta klubbar representerade. Konferensen leddes av Lennart Bernström och Patrick Wheeler.

En stor del av första dagens diskussioner gällde genomgången av de enkäter som SBF hade sänt ut till samtliga distrikt. Det var flera synpunkter som kom fram. Allt noterades och ska nu sändas ut till alla distrikt, även till de distrikt som ej deltog i konferensen. SBF:s ordförande Patrick Wheeler presenterade SBF:s organisation och detta fick avsluta dag ett.

Dag två inleddes med att Hans Lindahl gjorde en utförlig presentation av
BoxAllsvenskan. Detta togs emot mycket positivt av deltagarna. Mötet
enades om en målsättning att arbeta aktivt för att utveckla denna serie.

SBF:s generalsekreterare Håkan Stigzelius gav aktuell information från
SBF, bl.a. om förbundets nya hemsida och hur det är tänkt att den skall
fungera.

Styrdokumentet ”Skyldigheter och rättigheter för Distriktsförbund” gavs ut till närvarande distrikt, detta blad skall även inkluderas det utskick som ska gå till de distrikt som ej medverkade i Skövde.

 

För ytterligare information går det bra att kontakta Lennart Bernström via lennart@chiball.se eller 0763 90 18 25