I helgen som var hölls EUBC General Assembly i Moskva. Bland annat skulle styrelse för EUBC väljas. Läs mer i rapporten som SBF:s delegater, Per-Axel Sjöholm och Susanne Kärrlander skrivit

Sverige fick igenom bättre demokrati!

-men kulturkrockar vid EUBC- kongressen

som hölls i Moskva den 21-24 februari.

Sverige var på plats när EUBC höll sin kongress i Moskva den 21-24 februari i Moskva.

Sverige representerades av vice ordförande Per-Axel ”PAX” Sjöholm , som var röstande delegat, och styrelseledamoten Susanne Kärrlander var på plats i sin egenskap av ordförande i Womens Committee i European Boxing Confederation – EUBC.

Ordförande i EUBC- italienaren Franco Falcinelli hamnade i skottgluggen under EUBC-kongressen i Moskva.

Det handlade främst om ekonomin och om en Boxningsakademi som planeras uppföras i italienska Assisi under 2019-2020.

Inga underlag till varken den ekonomiska rapporten eller förslaget om ett Europeiskt Boxningscenter i italienska Assisi hade skickats ut till delegaterna utan presenterades vid sittande möte.

Den ekonomiska redovisningen var direkt undermålig och inte ens revisionsrapporten eller de ekonomiska underlagen fanns tillgängliga. Inte heller revisorn var på plats för att svara på frågor.

Här blev det uppenbara kulturkrockar mellan väst och öst.

Öst tyckte inte bristerna var av betydelse, medan framförallt Storbritannien reagerade kraftigt.

Sveriges förslag gick igenom!

Undertecknad från Sverige begärde ordet och föreslog att det framöver alltid måste skickas ut fullständig ekonomisk redovisning minst 21 dagar innan kommande kongresser och att revisorn måste finnas på plats för frågor.

En mycket upphetsad diskussion följde.

Ett tag var Storbritannien beredd att rösta för att man inte hade förtroende för ordförande Franco Falcinelli.

Till slut antogs Sveriges förslag om att det fullständiga ekonomiska underlaget ska gå ut till samtliga medlemsnationer 21 dagar före kommande kongresser och att revisorn måste vara på plats för frågor.

Likaså var den tänkta Boxningsakademin i Italienska Assisi i fokus.

Uppståndelsen var stor och mötet måste ajourneras under 15 minuter för att kongressen skulle kunna fortsätta.

Helt tydligt är att vi kan dra slutsatser av vad som hände under kongressen.

Rysslands Umar Kremlev valdes in som Vice President och är därmed tillgänglig som President om Franco Falcinelli avgår i förtid.

Ryssland har stått värd för såväl AIBAs kongress som EUBC- kongressen.

Det är ingen vild gissning att nästa EUBC- president kan komma att heta Umar Kremlev.

Kongressen röstade också igenom att det fortsättningsvis ska vara två år mellan kongresserna istället för som tidigare fyra år.

Går med underskott

Vad som är oroande är att EUBC går med underskott och har även budgeterat för underskott.

Tyvärr har EUBC stora demokratiska utmaningar framför sig.

Vi kan i Sverige i alla fall vara nöjda med att vår röst har genomslagskraft och leder till positiva förändringar.

Efter kongressen hade jag en lång diskussion med President Franco Falcinelli.

Det fanns inga som helst motsättningar trots vår klara ståndpunkt i den demokratiska medbestämmandeprocessen.

-Jag står alltid till Sveriges förfogande om ni behöver någonting. Sverige vågar stå för vad de anser vara rätt och det har jag stor respekt för. Jag är också glad över att konstatera att Sverige i Love Holgersson och Agnes Alexiusson fått fram världsboxare. Jag önskar Sverige all lycka till i framtiden, var Franco Falcinellis hälsning till Sverige.

Utan tvekan har vi i Sverige varit med om att skapa ett paradigmskifte.

Nu återstår att se om och hur OS-Boxningen kommer att hanteras.

Tyvärr verkar orden mellan AIBA och IOC hårdna.

Det är ingen hemlighet att det finns krafter inom boxningsvärlden som jobbar för att skapa en organisation som ska klara av att organisera OS i Tokyo 2020.

Men hur denna organisation skulle sammanställas står skrivet i stjärnorna.

Som en reaktion på att fraktioner inom AIBA vill skapa en speciell OS-organisation fanns också AIBAs president Gafur Rahimov på plats och inledde kongressen med orden:

-Boxningsfamiljen måste stå enad och inte splittras. Vi måste hålla gemensam front mot IOC för att inte OS-boxningen ska komma i fara, var AIBA – presidentens ord.

Ja, vi får se vad som händer och hoppas att sunda förnuftet segrar och att de aktiva, tränare och ledare inte drabbas av det pågående idrottspolitiska spelet.

Vi i Sverige kan också vara glada över att EC-medlemmarna vid sitt första möte utsåg Sveriges Susanne Kärrlander till icke röstberättigad EC-medlem.

Per-Axel ” PAX” Sjöholm

Vice Ordförande SBF

Röstande delegat vid EUBC- kongressen 2019

 

Valen vid EUBC- kongressen i Moskva

Till Vice President utsågs följande:

Umar Kremlev, Ryssland

Vlodymyr Prodyvus, Ukraina

Eyup Gozgec, Turkiet

Boris van der Vorst från Nederländerna förlorade omröstningen till Vice President till Turkiet med siffrorna 20-19 där en röst dessutom ogiltigförklarades!

TIll EC-medlemmar valdes

Maxim Certicovrev, Moldavien

Bono Bosnjak , Kroatien

Felipe Martinez, Spanien

Nenad Borua Serbien

Jakob Rahimov , Israel