Sportchefen Stuart O’Connor presenterar här rankingen för svenska seniorboxare för maj 2024.

Inbördes möten räknas men den boxare som anses ha bäst möjlighet att ta sig långt på
internationella mästerskap bör rankas högre, detta måste förstås backas upp av internationella resultat. Boxarna bör också tävla frekvent i Sverige vilket kan ingå i helhetsbedömningen.
• Internationella resultat
• SM och nationella tävlingar
• Inbördes möten
• Boxarna möter samma motstånd
• Boxarna möter likvärdigt motstånd
• Endast boxare som vart aktiva under 2024 kan rankas.

Rankingen i sin helhet hittar ni här

//Stuart O’Connor