Sportchef Stuart O’Connor och sportrådet har tagit fram en ranking för våra seniorer gällande från april. I denna artikel hittar ni också de arbetsdokument som visar på det som landslagsledningen tittar på hos boxare vid uttagning och arbete i landslaget. Detta dokument ligger också till grund för graderingen av boxare i olika grupper under året. Detta för att tydliggöra uttagningar och hur arbetet inom landslaget sker gentemot våra boxare. Vårens mål är European Games i Katowicé i juni, som också är Europas OS-kval.

Ranking
Rankingen är gjord i april månad och är för senior dam och herr. Rankingen baseras till stor del på resultat i SM 2022 och matchande under första kvartalet 2023.
Rankingen hittar ni här

Gradering av boxare inom landslagsorganisationen
Här hittar ni en gradering av seniorboxare inom landslagsorganisationen baserat på det verktyg som tagits fram, läger och resultat under SM samt våren 2023. Gradering indikerar grupp i dagsläget och vad respektive boxare i grupperna kan komma att ha för förväntningar.
Graderingen hittar ni här

Arbetsdokument Boxare
Detta dokument beskriver de egenskaper och färdigheter hos boxare som landslagsledningen tittar på i sin bedömning och som gradering baseras på. Detta är ett sätt att beskriva en boxares väg till landslaget och utvecklingstrappan för boxare.
Utvecklingstrappan hittar ni här

Frågor om detta kan ställas till Sportchef Stuart O’Connor

Mvh Svenska Boxningsförbundet