Det är enbart 12 dagar kvar av ansökningstiden för återstartsstödet 2021-2022, vilket betyder den 31 oktober 2022. Detta gäller både omgång 1 á 10 000 kronor och omgång 2 á 25 000 kronor.

Det som krävs för att få söka återstartsstöd är:

  • Medlemskap i Svenska Boxningsförbundet för året 2021 och/eller 2022
  • Ett konto till föreningen
  • (Återrapportering av omgång 1 – gäller för de som vill söka omgång 2)

 

Hur söker man återstartsstöd?

Ansökan sker via en blankett som ni hittar här;

Omgång 1 á 10 000 kronor

Omgång 2 á 25 000 kronor

 

Varför och hur återrapporterar man ett återstartsstöd?

Anledningen till att återrapportera är för att vi på Svenska Boxningsförbundet ska kunna redovisa vart pengarna gått till Riksidrottsförbundet och i förlängningen även Regeringen som beviljat oss detta stöd. Dessutom vill vi på Svenska Boxningsförbundet se hur återstarten av verksamheten går vilket vi kan göra genom att ta del av återrapporteringen av stödet.

För de föreningar som ansökt om återstartsstöd omgång 1 via IdrottOnline (d v s innan den 12 september) sker återrapporteringen via IdrottOnline. Detta gäller även omgång 2 för de föreningar som sökte innan den 31 maj 2022.

För de föreningar som sökt om återstartsstöd omgång 1 efter den 12 september 2022 sker återrapporteringen via denna BLANKETT och för omgång 2 (för de som sökt efter 1 juni 2022) via denna BLANKETT.

Observera att vid utebliven återrapportering kan föreningen bli återbetalningsskyldig det belopp som föreningen beviljats!

 

Vad kan man söka återstartsstöd för?

Syftet med återstartsstödet är att ”komma tillbaka till de tidigare nivåerna av verksamhet samt utveckla verksamheten med framåtsyftande aktiviteter för att sprida sporten till flera och utöka antal som boxas i våra föreningar”.

Det föreningar kan söka återstartsstöd är framför allt rekrytering av nya boxare och ledare men också återrekrytering av boxare och ledare som under pandemin valde att sluta. Det går också att söka stöd för materialförnyelse på grund av förslitning.

I omgång 2 går det även att söka återstartsstöd för tävlings- och träningsverksamhet, tävlings/lägerverksamhet, utbildningsverksamhet, diplomboxning och tjejboxning. Ni kan läsa mera om vad som ingår i dessa begrepp HÄR

 

När är sista dag att söka återstartsstöd?

För omgång 1 och omgång 2 är sista ansökningsdag den 31 oktober 2022. Därefter kommer möjligheten att söka återstartsstöd att tillfälligt utebli fram till dess att vi öppnar upp en ny möjlighet att söka stöd. Mer om detta kommer efter den 31 oktober 2022.

 

När är sista dag att återrapportera återstartsstödet?

Sista dag för återrapportering av återstartsstödet är den 31 januari 2023, vilket gäller både omgång 1 och omgång 2. Kom dock ihåg att ett av kriterierna för att få söka omgång 2 är att man återrapporterat omgång 1!

 

Hur länge kan man använda stödet?

Stödet ska helst användas senast den 31 december 2022, men om en förening kan påvisa en planering för användningen av stödet så kan sista användningsdag vara den 31 januari 2023. Observera dock att återrapporteringen av stödet ska ske senast den 31 januari 2023 så pengarna kan inte användas efter detta!

Är återstartsstödet detsamma som para-/funkisstödet?

Nej. Återstartsstödet är riktat mot alla åldersgrupper men prioriterat är barn och ungdomsidrotten. Para-/funkisstödet är ett särskilt stöd riktat mot enbart idrotten för funktionsnedsatta, vilket även inkluderar Parkinson-träning. Detta stöd har egna datum och egen pott pengar att söka ur. Vänligen läs mer om stödet för funkis/para här.

 

Vem kan man vända sig till för hjälp, råd och stöd med återstartsstödet?

Vår återstartssamordnare Jenny Häggblom, som ni når via mejl jenny.haggblom@swebox.se eller telefon 0704-823712 alla dagar fram till 17.00.

 

Bästa hösthälsningar,

Svenska Boxningsförbundet