Den hittills första kommittéordförandekonferensen för Svenska Boxningsförbundet (SBF) hölls i Stockholm den 18 februari 2012. Efter styrelsens godkännande under senaste styrelsemötet finns nu ett protokoll från konferensen att läsa.

Generalsekreterare Håkan Stigzelius tillsammans med processledare Andreas Hagström (SISU) ledde konferensen efter förbundsordförande Patrick Wheelers direktiv. Sammanlagt elva personer träffades för att se över arbetsrutiner och verktyg att nå satta mål. Enligt bild, från vänster: Per-Ola Lindell, Patrick Wheeler, Fredrik Nordqvist, Susanne Kärrlander, Thomas Kensert, Anders Holmberg, Lars-Olof Rydfalk, Kermith Fredriksson och Michael H Gustafsson.

Konferensdeltagarna enades om att samverkan, utbildning och ledarrekrytering bör vara centrala delar i den fortsatta förbundsutvecklingen. Det samlade ideella arbetet som läggs ner av styrelse, kommittéer och ytterligare arbetsgrupper kontaterades ha ett högt värde för SBF. Skulle styrelsens och kommittéernas nedlagda arbete behöva köpas in skulle det kosta runt två miljoner kronor, bidraget är betydande och värt en ständig applåd!

Läs protokollet genom att klicka här.