Sedan i början på juni månad så har SBF:s sportkommitté bedrivit sitt arbete med att utveckla Svensk Boxning. Här nedan följer en mer utförlig presentation av kommitténs medlemmar och dess syn på sitt arbete.

Sportkommittén består idag av Majid Jelili, Klas Sandberg och Anna Laurell Nash.

Sportkommitténs medlemmar utses av SBFs styrelse.

  • Anna Laurell Nash har boxats i nästan 20 år och deltagit på 2 OS. I bagaget har hon bl.a. 2 VM guld, 3 EM guld och 8 SM guld. Anna har boxat för Lunds BS och IF Linnéa boxning där hon nu agerar som tränare. Anna sitter också i SOK:s styrelse som aktivas kommittés representant.
  • Majid Jelili har boxats i 13 år med deltagande på flera mästerskap. Arbetat inom SBF som headcoach för herrlandslaget med deltagande i OS, Beijing och London samt genomgått SOKs headcoach-utbildning. Majid har under flera år utbildat boxningstränare genom SBFs Stegutbildningar.
  • Klas Sandberg har varit förbundstränare i SBF sedan 2010 och var från 2013 och över OS 2016 i Rio headcoach för damlandslaget. Klas arbetade med förbundets Boxningsgymnasium i Haninge från 2008 till 2015 och var under perioden SBF ansvarig för elitidrott och studier. Klas har genomfört SOK headcoach-utbildning, AIBA 3-star och har genom åren varit kursföreläsare på förbundets stegutbildningar.

Sportkommitténs filosofi

Vi vill se landslagsboxare som har en helhetssatsning (teknik, taktik, fysik, mentalt och livssituation) och vill därför arbeta mot att skapa förutsättningar så våra boxare kan satsa helhjärtat. Boxarna bör fostras i vad en satsning innebär och att ta eget ansvar. Boxarens motivation, målmedvetenhet, vilja att anstränga sig och tro på sig själv samt stöd är avgörande för framgång.

Det viktigaste som vi bör lägga fokus på är den tekniska och taktiska kompetensen hos våra boxare.

Vi vill även se en motiverad tränarkår med hög kompetens som arbetar prestigelöst för svensk boxning.

Vi tror på teamarbete (tränare, boxare, SBF) med samarbete som nyckelord.

Vår stora utmaning är att skapa långa och hållbara karriärer för både boxare och ledare.