Torsdagen den 16 maj är det nationell planeringsdag för SBF. Syftet med denna planering är att ta fram stommen till en nationell planering för att allokera förbundets ekonomiska och personella resurser på bästa sätt samt för att kommittéer, distrikt och klubbar ska kunna planera sin verksamhet på ett tidigt stadium.

Vi ber alla distrikt och klubbar som är intresserade av att arrangera utbildningar, landskamper och turneringar att skicka in ansökningar senast torsdag 16 maj kl. 15.
Inbjudna till detta planeringsmöte är: Styrelsen (nio personer), Generalsekreterare, Rikstränare, Idrottslyftskoordinator, ordförande och ekonomiansvarig för Sportkommittén, ordförande för Utbildningskommittén, ordförande för Domarkommittén och ordförande för Tävlings- och arrangemangskommittén.