Under hösten initierade styrelsen en rekryteringsprocess för att finna lämpliga kandidater till den nyinrättade tjänsten såsom Verksamhetschef.

Styrelsen har nu enhälligt fattat beslut om att anställa förre Förbundsordföranden och mångårige styrelsemedlemmen Patrick Wheeler till denna funktion.

Rollen som kräver såväl praktisk som formell kompetens omfattar personal- och ekonomiansvar för SBF:s kansli och verksamhet med bas att vara Idrottens Hus.

Patricks mångåriga erfarenhet av och kunskap om sporten jämte hans starka kontaktnät, personliga karaktärsegenskaper och stora kunnande gör honom till ett ytterligt lämpligt val och del i det fortsatta bygget av en stark organisation som också fortsatt skall präglas av lyhördhet och förmåga att konkret åstadkomma resultat och arbete till gagn för vår rörelse.

Patrick tillträder tjänsten vid årsskiftet vilket innebär att hans plats som styrelseledamot då lämnas vakant.

Anders Holmberg

Förbundsordförande