Vi har nu under några år på förbundsnivå tagit ett lite annat grepp på arbetet med boxningen som en träningsform och idrott för personer med funktionshinder. Många föreningar har arbetat med målgruppen länge och har fått möjlighet att kunna utveckla sin verksamhet och föreningar som har varit intresserade av att utvidga sin verksamhet till att arbeta med målgruppen har kunnat göra det på grund av ett ökat ekonomiskt stöd. Vi ser detta som en viktig del i vårt arbete för boxning för alla och är något som vi kommer att arbeta med framöver, på olika nivåer oavsett ekonomiskt stöd eller inte.

Vi har också under förra veckan skickat ut till samtliga medlemsföreningar en broschyr som beskriver likheter och skillnader i träning för personer med rörelsenedsättning för inspiration för arbete och för att höja medvetenheten om hur man kan arbeta.

Länk till manualen för att titta i den hittar ni här

I höst hoppas vi också kunna erbjuda flera aktiviteter och material till er för arbete med olika målgrupper.
Under tiden så hänvisar vi till både Svenska Parasportsförbundets utbildningar och RF/SISU-distrikten för utbildning och inspiration.

Mvh Svenska Boxningsförbundet