Samtliga startböcker för matchboxare måste sändas in, med godkänd läkarundersökning, till Åke Johansson, Lindåsavägen 37, 806 28 Gävle. Domare sänder in sina böcker till Ordf. i domarkommittén, Lars-Olof Rydfalk, ölstigen 7A, 444 61 Stora höga.

/SBF styrelse