Åke Johansson som hanterar startböcker är borta under perioden 8-14/9-2013. Startböcker som ska utfärdas innan dess ska vara Åke tillhanda senast 6/9-2013.