Till alla medlemsföreningar i Svenska Boxningsförbundet

Här kommer en PÅMINNELSE till er föreningar som ännu inte sökt Återstartsstöd 3 – sista dagen för ansökan är den 31 Oktober 2023. Pengarna är till för er föreningar att ta del av och använda i er verksamhet, de kan inte användas för annan verksamhet inom förbundet. Så ansök och få lite extra medel att arbeta med under hösten.

Fortfarande gäller att man enbart kan söka om Återstartsstöd 3 EN gång per förening!

Här kommer lite mer information om stödet:

Återstartsstöd 3 är om 16.000 kronor per förening.

Ansökningstiderna går ut under hösten och därefter så är medlen inte längre sökbara i den formen. Nedan hittar ni mer information om respektive stöd.

Mer information om stöden går också att finna här – https://swebox.se/projektstod/.

Återstartsstöd 3 för Idrottsföreningar

Den 14 februari 2023 öppnade vi upp för föreningar att söka det nya återstartsstödet på 16 000 kronor där ansökan och återrapportering sker via IdrottOnline. I omgång 3 sker ansökan via IdrottOnline och följer samma modell som tidigare ansökningar (d v s omgång 1 och omgång 2). Vi har fortfarande pengar kvar att fördela till er föreningar så vi skickar med detta en vänlig påminnelse om att stödet fortfarande finns att söka. Pengarna är till för er och kan inte användas till andra aktiviteter inom förbundet. Vill också påminna om att man som förening enbart kan söka Återstartsstöd 3 en gång!

Strategi 2030 och förbundets vision är nya riktlinjer för återstartsstödet

Vi på Svenska Boxningsförbundet har utformat de nya riktlinjerna för återstartsstödets tredje omgång i linje med förbundets strategi som godkändes på årsmötet 2022 och som ligger ute på vår hemsida att läsa.

Riktlinjer för tredje (3) omgångens återstartsstöd

Fokus är detsamma, vilket är att hjälpa föreningarna att rekrytera nya medlemmar till sina föreningar, få nuvarande medlemmar att stanna kvar i föreningen och att ha en så attraktiv verksamhet som möjligt för alla, samt att utveckla barn och ungdomsverksamheten i föreningarna och förbunden.

De nya riktlinjerna för omgång 3 och stödet om 16 000 kronor per förening är följande. Exemplen som ges nedan är just exempel på verksamhet inom respektive riktlinje. Hittar ni som förening aktiviteter inom riktlinjerna som inte finns med som exempel så sök för det. Om det behövs bollning av idéer så kontakta gärna kansliet så bistår vi med tankar.

Ni hittar hela informationen om Återstartsstöd 3 för Idrottsföreningar här

Återrapportering av återstartsstödet ska ske via IdrottOnline, se denna video för hur man återrapporterar stödet. Utebliven återrapportering kan leda till återbetalning av stödet, var därför noga med att återrapportera era aktiviteter. Sista dag för återrapportering är den 31 januari 2024.

 

Vid frågor är ni självklart välkomna att kontakta förbundskoordinator Patrik Bengtsson på 08-699 60 03 eller patrik@swebox.se