Påminnelse om att från och med den 1 januari 2020 ska föreningar i Sverige begära begränsat registerutdrag för den som har direkt och regelbunden kontakt med barn

Beslutet togs under Riksidrottsmötet 2019 (RIM) om att föreningar i Sverige ska begära begränsat registerutdrag ur belastningsregistret för den som anställs, har ideella uppdrag eller andra uppdrag i föreningen som innefattar direkt och regelbunden kontakt med barn. Beslutet träder i kraft den 1 januari 2020.
Registerutdrag rekommenderas begäras kontinuerligt i föreningar och ska alltid begäras vid nytillsättningar.

Sedan 2013 har idrottsföreningar, enligt svensk lag, rätt att begära att den som ska arbeta eller på annat sätt ha kontinuerlig och nära kontakt, med barn ska uppvisa ett begränsat registerutdrag från Polisen.

Det är föreningen som är ansvarig för att kontrollen av ledarnas utdrag genomförs.
Det är den enskilde ledaren som begär utdraget från Polisen och uppvisar det för sin förening. Föreningen ska enbart kontrollera utdraget och dokumentera att kontrollen har genomförts. Inga utdrag ska arkiveras av föreningen.

RF ger på sin hemsida information till ledare i SF och DF kring vad beslutet som togs om att ålägga föreningar att kontrollera registerutdrag innebär och hur man som förening kan arbeta med detta. Här läser du mer >>

Mer om beslutet i dess helhet hittar ni via denna länk: https://idrottonline.se/Riksidrottsforbundet/Arbetsrum/riksidrottsmotet/Nyheter/viktigpusselbitforentryggareidrott