Vi vill påminna att ALLA föreningar som är medlemmar hos Svenska Boxningsförbundet har möjlighet att söka ett stöd för uppstart av parasport-verksamhet i sina föreningar.

För att ansöka om parastöd till uppstart/nystart/återstart av paraverksamhet i våra föreningar så önskar vi följande,

 • En fritt formulerad ansökan i ett Word-dokument som innehåller
  • Syfte med insatsen/starten
  • Målsättning och förhoppning med insatsen/starten
   • Både kort- och långsiktig målsättning/förhoppning
  • En genomförandeplanering av den aktuella insatsen
  • En långsiktig planering utöver den aktuella insatsen (vad vill ni uppnå om 3-5 år?)
  • Beräknad kostnad av insatsen/starten
   • Det finns inget tak på ansökan så redogör för kostnaderna i ansökan

Skicka ansökan till jenny.haggblom@swebox.se senast den 30 november 2022.

Vi är medvetna om att stödet enbart är möjligt att använda fram till den 31 mars 2023 och att detta ska återrapporteras till oss senast den 30 april 2022 via denna blankett.

I nuläget, den 2 november 2022, finns drygt 500 000 kronor kvar av stödet så var ambitiösa i er ansökan och sikta högt! Stödet kan användas för grupper som faller under någon av följande kategorier,

 • Rörelsenedsättning
 • Hörselnedsättning
 • Synnedsättning
 • Intellektuell funktionsnedsättning
 • Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning av betydande grad (d v s diagnosen ställer till med problem i vardagen och samhället)
 • Parkinson eller andra neurodiagnoser

Vi uppmuntrar också föreningarna till att påbörja arbetet med boxning för funktionsnedsatta nu, och på sikt genomföra större anläggningsombyggnationer som kräver större ekonomiska muskler som kan fås genom RF-SISU distrikten. Läs mer om anläggningsstöd från distrikten här: https://www.rf.se/bidragochstod/stodtillanlaggningarochidrottsmiljoer/

För kontaktuppgifter till ansvariga på anläggninsstöd ute i RF-SISU distrikten, vänligen läs mera Här.

Hjärtliga hälsningar,

Svenska Boxningsförbundet