Till alla föreningar inom SBF!

Vi på SBF har ibland ett behov av att skicka ut information till föreningar, exempelvis vid allmän information, medlemsavgifter, årsmötesinformation och liknande.

Vi ber därför föreningar inom SBF att uppdatera sina kontaktuppgifter, exempelvis aktuell e-postadress, aktuell postadress och liknande, på Idrott Online då det är detta vi främst använder för att kontakta er föreningar.

Gå gärna igenom era uppgifter och uppdatera dem som inte stämmer.

Annars kan aktuell kontaktinformation förmedlas till kansliet, till patrik@swebox.se