SBF påminner alla föreningar om att Idrottslyftet för 2018 är öppet för ansökningar. Nedan finner ni en kort presentation av våra 3 områden som Idrottslyftet är inriktat på 2018.

Idrottslyftet är sedan två månader tillbaka öppet för ansökningar och Svenska Boxningsförbundet vill med detta meddelande uppmana och uppmuntra sina föreningar att söka pengar för projekt som ni önskar pröva eller arbeta med under 2018.

Subventionsstödet för deltagaravgifter i utbildningar kommer SBF söka åt er föreningar efter att ni genomgått utbildningar och betalat fakturan för utbildningen, det ni som förening behöver göra där är att fylla i den återrapport som skapas i samband med utbetalning. Detta gäller för deltagaravgifter i utbildningar i SBF:s regi. Andra utbildningar kan diskuteras.

Materialstödet för nya föreningar under 2018 uppmanar vi föreningar som blivit medlemmar under 2018 att söka. Det stödet är för att underlätta vid uppstart av ny verksamhet och hjälpa till att stimulera er verksamhet med hjälp av materialinköp. Det finns ett tak på 20.000 kronor och offert för inköp ska bifogas i ansökan. Enbart inköp av material godkännes.

Värdegrund och verksamhetsutveckling är tänkt att stimulera föreningar att arbeta med idéer som leder till utveckling av er verksamhet. Exempelvis arbete med värdegrund i er förening, samarbetsprojekt med andra föreningar och organisationer, rekryteringsprojekt, arbete med er förenings arbetssätt och organisation, nya idéer kring utbildning, träning, organisation eller liknande. Våga testa era idéer och projekt för att utveckla er förening eller era medlemmar.

Mer information om de olika områdena som Idrottslyftet 2018 riktar sig till hittar ni här

SBF ser fram emot era ansökningar!