Årsmötet hålls den 9 maj i digitalt format. Detta innebär att fullmakter för föreningars ombud skall skickas in innan mötet startar.

Underskrivna fullmakter för ombud ska vara inskickade senast den 30 april 2021. Ange också den mailadress som ombudet skall använda för mötet då det är dit möteslänk kommer att skickas.

Fullmakterna ska vara underskrivna och ombuden namngivna. De skickas sedan antingen via mail till info@swebox.se eller via brev till:
Svenska Boxningsförbundet, Idrottens Hus, Box 110 16, 100 61 Stockholm

Mer information om det digitala årsmötet hittar ni här

Fullmaktshandlingen hittar ni här

Mvh SBF kansli