Nu är det hög tid att återrapportera de stöd som ni föreningar har blivit beviljade under 2023. De flesta återrapporteringarna görs via IdrottOnline och applikationen Idrottsmedel, se nedan för mer information för respektive stöd.

Återstartsstöd 3 om 16.000 kronor

Återrapportering av återstartsstödet ska ske via IdrottOnline och fliken Idrottsmedel. Utebliven återrapportering kan leda till återbetalning av stödet, var därför noga med att återrapportera era aktiviteter. Sista dag för återrapportering är den 31 januari 2024.

Läs mer om återrapportering av Återstartsstödet på följande länk – https://swebox.se/projektstod/ och gå sedan till fliken Återstartsstöd.

Vi påminner om att stödet måste återrapporteras senast den 31 januari 2024, annars kan föreningen bli återbetalningsskyldig på beloppet. Utebliven återrapportering kan också leda till att man inte kan söka kommande stöd.

Kom också ihåg att Vaccinera klubben mot doping.

Projektstöd IF Barn och Ungdom 2023

Återrapport – Återrapporten skall skickas in till SBF via IdrottOnline senast 2024-01-31, vid godkänd projektansökan skapas denna återrapport i IdrottOnline. Återrapporten är en viktig del i projektet. För att kunna se effekter av satsningen och vad den lett till inom just er förening.
Återrapporten ligger dessutom till grund för framtida Idrottslyft men kan också påverka föreningens senare  ansökningar om Idrottsmedel. Är återrapporten inte ifylld innan utsatt datum blir föreningen dessutom återbetalningsskyldig på hela beloppet.  Utebliven återrapportering kan också leda till att man inte kan söka kommande stöd.

Kom också ihåg att inleda arbetet med Vaccinera Klubben mot Doping om ni inte redan har vaccinerat er förening.

Om ni har frågor om återrapporteringen eller behöver hjälp så hör av er till SBF kansli och förbundskoordinator Patrik Bengtsson på patrik@swebox.se eller 08-699 60 03

Vi ser fram emot era återrapporter!

Mvh Svenska Boxningsförbundet