Vi vill påminna om att anmälningsavgiften för boxare till SM skall betalas senast den 24/11.

Avgiften på 300 kr per boxare betalas till Bankgiro: 5723-8651 senast den 24/11. Avanmälan för återbetalning av anmälningsavgift skall ske senast den 2/12 eller görs efter uppvisande av läkarintyg.

Ange förening samt boxare som ni betalar för i inbetalningen