Vid ett möte under gårdagen enades IOK:s styrelse om ett förslag gällande boxningen i Tokyo och AIBA:s roll

IOK:s styrelse rekommenderar att boxningen behåller sin plats på det olympiska programmet under spelen i Tokyo 2020. Dock så avvaktar man med att erkänna AIBA som internationellt organ för boxningen i olympiska sammanhang.

Detta förslag lades fram efter rekommendationer gjorda av en speciell kommitté inom IOK för att utreda exempelvis ekonomiska problem och oegentligheter, problem med styrelse och etik inom idrotten. Detta är bara ett förslag och det slutgiltiga beslutet väntas komma under IOK:s sammanträde i Lausanne 24-26 juni 2019.

IOK:s styrelse beslutade att rekommendera att boxningen får fortsätta som olympisk idrott i spelen 2020. Turnering, likväl som alla kvalificeringsturneringar, skall organiseras enligt riktlinjer som IOK:s styrelse skall utforma.

Styrelsen bekräftade också det totala antalet boxare som får delta i turneringen och att det i OS 2020 är åtta viktklasser för män och fem viktklasser för kvinnor, detta i enlighet med tidigare beslut.

I anslutning till detta skapade styrelsen i IOK en speciell arbetsgrupp med syfte att arrangera kvaltävlingar för OS 2020 i Tokyo samt själva turneringen under OS samt att öka ett hållbart arbete kring jämställdhet inom all idrott.

Gruppen skall dessutom utveckla kvalificeringssystemet inför OS, med tydliga definitioner av viktklasser, en genomgång av antalet platser som finns tillgängliga i olika kvoter och fördelningen mellan könen samt tydliggöra kriterier för fördelningen av platser i kvalturneringarna. Kvaltävlingarna för OS, enligt förslaget, kommer att genomföras perioden Januari – Maj 2020.

Gällande AIBA:s status som erkänt olympiskt förbund så kommer det ske en genomgång efter OS i Tokyo 2020. AIBA:s situation och utveckling övervakas av en speciell kommitté för att kontrollera att AIBA följer den Olympiska koden och IOK:s etiska kod.

Källa: IOC News- https://www.olympic.org/news/ioc-eb-recommends-boxing-keep-its-place-on-the-tokyo-2020-sports-programme-and-suspension-of-recognition-of-aiba