Jag börjar med ett väldigt aktuellt ämne. Vi har nog alla uppmärksammat boxningslöftet Laziz Sharifov överhängande hot om utvisning. Det är en fruktansvärd situation han befinner sig i och jag ber att Migrationsverket ändrar sitt beslut. Laziz Sharifov 18 år, är en av Sveriges mest lovande boxare.

Laziz har bott i Sverige i sex år, och är enligt uppgift skötsam och har ett halvår kvar till studenten. Laziz har själv skrivit om sin situation, detta berör mig djupt.

http://amatorboxning.se/2013/11/13/oppet-brev-fran-laziz-sharifov/

Det finns även en namninsamling där du kan visa ditt stöd

http://namninsamling.se/index.php?sida=2&nid=8176

Jag blir stolt när jag ser er som ställer upp för Laziz!

En annan fråga som har uppmärksammats av pressen från olika håll är Katrin Enokssons val att avgå som kategoriansvarig för dam, ungdom och junior. Katrin är en synnerligen kompetent tränare som har bidragit mycket till våra framgångar, och jag vill understryka att SBF gärna hade sett henne kvar i rollen. Det är Katrins eget val att lämna posten, anledningen är att hon inte stödjer den Svenska Modellen som styrelsen har beslutat om. Den Svenska Modellen är framtagen av Sportkommittén och ett av syftena är att vi ska få ökat antal tränare som kan komma ut på internationella uppdrag och få AIBA-stjärnor. På samma sätt som våra boxare får möjlighet att utvecklas, vill vi ge tränarna som ska matcha fram våra kommande stjärnor att få nya erfarenheter. Vi blir även mindre sårbara när vi har flera som kan axla rollen som tränarassistent till Kategoriansvariga.

Så har vi haft ännu ett årsmöte. Detta är det femte årsmötet för mig, det fjärde som sittande ordförande, och i år var det inte omval på ordförande däremot på andra ledamöter. Jag välkomnar Evelina Andersson, Gösta Niklasson och Esbjörn Forss in i den nya styrelsen!

Sedan årsmöte har styrelsen haft både konstituerande möte och ett första styrelsemöte. Våra styrelseledamöter lägger mycket tid i möten och arbete kring kommittéer, vilket är hedervärt. SBF har arbetat mycket med att slipa organisationen och effektivisera, vilket även ger effekt på styrelsemötena. Det känns bra att vi har goda arbetsrutiner på flera plan.

SBF har starka relationer med våra överordnade organisationer, såväl nationellt som internationellt. Jag vet att våra anpassningar av regelverk från AIBA har tagit mycket arbete och tid i anspråk av många. Men vi får inte glömma bort att vi enligt våra stadgar, samt mål- och policydokument ska bedriva verksamheten enligt AIBA:s regler. Vår skyldighet är att följa dessa regler och de svenska lagar som vi lyder under. Detta är en förutsättning för vårt svenska tillstånd och för att vi ska kunna få ut våra boxare på internationella arrangemang.

Som ett led i att anpassa oss till AIBA:s stadgar har nu Prokommissionen särskiljts från SBF, eftersom proffsboxning inte får ingå i ett medlemsförbund. Prokommissionens nuvarande medlemmar driver organisationen vidare som en ideell förening, numera under namnet Svenska Proffsboxnings Kommissionen.

Ett avbräck för SBF är att regeringen inte ökat stödet till RF. Jämfört med 2009 har svensk idrott tappat nästan 160 miljoner kronor. RF har räddat situationen under 2013 genom neddragningar av centrala kostnader och nyttjande av sparade medel, men det är inte fortsatt möjligt under 2014. Konsekvensen blir att RF måste minska utgifterna någonstans och det som drabbas blir elitstödet. Denna information fick vi ta del av vid senaste dialogmötet med RF. För SBF innebär det flera hundra tusen mindre i anslag och kommer givetvis få effekter. Med detta dystra besked känns det än viktigare att vi har vår ekonomi i ordning. Vi är också beroende av att exempelivis medlemsavgifter betalas in i tid.

I vårt arbete med en ny organisation och ett mer effektivt arbetssätt har vi tidigare meddelat att flera av kommittéernas arbete har omfördelats. Som ett led i detta har Ida Kvist fått en tillsvidare anställning och kommer efter årsskiftet att arbeta som Förbundskoordinator. I den nya rollen ansvarar Ida som idag för Idrottslyftet och IdrottOnline och kommer även att driva arbetet för att integrera likabehandling i hela organisationen. Arbetet med Likabehandling kommer att involvera en referensgrupp med uppgift att tydliggöra verktygen för att konkretisera syfte, mål och tillvägagångssätt. Detta arbete kommer även jag att ta med mig till ett möte med våra kommittéordförande och distriktsordförande, planerat till mars nästa år. Målet är att likabehandling ska vara självklart.

Så ta hand om varandra, världen är föränderlig!

Väl mött!
Patrick Wheeler, SBF