Ordförande i SBF, Anders Holmberg, presenterar ett nytt ordförandeord

Ordförandeordet inbegriper som vanligt tankar kring verksamheten och information om vad som pågår i rörelsen.

Ni hittar ordförandeordet i sin helhet här