Ordförande Anders Holmberg presenterar idag ett nytt ordförandeord

Ordförandeordet omfattar tankar kring händelser i april och maj men också tankar kring framtida utmaningar

Ni hittar ordförandeordet här