Här nedan kan ni läsa ordförandeordet skrivet i juli 2022.

Kära boxningsvänner i hela vårt avlånga land – TACK för ert fantastiska jobb med att hålla boxningens fana högt!
TACK för att ni inte vikit ner under de svåraste åren svensk idrott genomlidit under modern tid. Covid kunde ha slagit KO på oss – men vi kastade inte in handduken utan fortsatte och fortsätter att kämpa.

Ni har alla gjort, och gör, enorma insatser för barn, ungdomar och vuxna i Sverige.Tänk att ni tar hand om idrottsintresserade människor i alla åldrar och med helt olika förutsättningar när det gäller såväl fysiska som psykiska förutsättningar.

Vi ska alla vara stolta över svensk boxning och alla ni som lägger ner tid och oftast oavlönad kraft på att inspirera människor.

Återstartsstöd

Det känns väldigt bra att SBF kunnat bidra med även ekonomisk hjälp till alla de föreningar och klubbar som sökt återstartsstöd. I första omgången kunde (kan) alla ni föreningar och klubbar få 10 000 kronor och i nästa steg kunde (kan) ni få 25 000 kronor.
Varje förening kan alltså stärka klubbkassan med 35 000 kronor för att göra ännu mer gott för medlemmarna.

Dessutom har alla 10 distrikten fått möjligheten att utveckla sina verksamheter ytterligare genom ett bidrag på 100 000 kronor per distrikt. Alla distrikten har sökt och fått de pengar de sökt. Detta skall bidra till att utveckla svensk boxning och göra oss starkare som boxningsnation.

Vi är övertygade om att pengarna kommer att användas på ett klokt och förnuftigt sätt.

Regelförändringar

Vi har till kampsportsdelegationen ansökt om att ändra 7-dagarsregeln till 6-dagarsregel. Detta innebär att vi förhoppningsvis till hösten kan boxas varje helg. SBF lär få svar på sin ansökan före höstens tävlingssäsong sätter igång.

Likaså jobbar SBF hårt med att verkligen kunna erbjuda alla Idrott hela livet. Visst borde diplomboxning kunna utföras av alla hela livet oavsett ålder, bakgrund eller erfarenhet. SBF:s styrelse arbetar med frågan just i detta nu!

Internationellt arbete 

På det internationella planet har Sverige aldrig varit så aktivt som nu. Sverige- tillsammans med i första hand USA, Nederländerna och Nya Zeeland- går i bräschen för att rädda kvar boxningen som olympisk idrott.

Vårt arbete applåderas av Internationella Olympiska Kommittén såväl som vår nationella Olympiska Kommitté.

Många länder kommer att riskera att raderas ut om boxningen inte förblir olympisk idrott. Många nationer får enbart statligt stöd så länge boxningen förblir i den olympiska familjen.

Vi har fått kämpa hårt och har utsatts för svåra påhopp från bl.a. Ryssland och många av Ryssland påhejare. Att vi har en rysk president och en rysk sponsor är i dagsläget inget annat än en skam.

Men vi besegrade IBA i idrottens högsta domstol CAS – och vi fortsätter kämpa.

Boxningen hör hemma i OS! Har gjort så sedan spelens begynnelse. Men Internationella Olympiska Kommittén anser inte att IBA är en organisation som uppfyller kraven på demokrati, transparens och gott ledarskap. Det innebär att OS-boxningen i Paris leds av IOC och IBA är utsparkat:

I Los Angeles 2028 finns inte boxningen med på programmet. Så illa är det.

Om vi inte lyckas vinna ett nyval, som IBA troligtvis håller i september eller oktober i år, så är boxningens OS-saga med största säkerhet slut. 10 and out!

Därför kämpar vi vidare tillsammans med i första hand USA; Nederländerna och Nya Zeeland för att rädda OS-boxningen.

Vi har oerhört många länder på vår sida, men det är tydligt att vi nu har kommit tillbaka till gamla östblocket som står emot en stor del av västvärlden.

IBA sprider pengar till mindre nationer för att därmed ge den ryska ledningen kraft att stanna kvar och förstöra för oss som anser att boxning ska finnas med på OS-programmet.

Kampen går vidare och är intensiv.

Men vi i SBF viker inte ner oss.

Vi kämpar för boxningens utveckling i Sverige och vi kämpar för boxningen OS-status.

Snart är det dags för en spännande höst med många tävlingar och aktiviteter!

Med dessa ord önska vi er alla en skön sommar.

 

Per-Axel ”PAX” Sjöholm                                                         Karin Mattsson

Ordförande SBF                                                                    Vice Ordförande SBF