SBF:s ordförande Per-Axel Sjöholm redogör kort för året hittills och vad som komma skall i sitt ordförandeord för februari

Nu kan vi snart andas ut, hoppas det inte enbart är tillfälligt. Den 9 februari återgår vi till en så normal situation vi nu kan tänka oss.

Ni alla i föreningarna runt om i landet har varit fantastiska. Ni har vägrat ge upp. Ni har kämpat vidare trots alla nedstängningar och nya covid-hot.

Alla ni engagerade boxningsälskare har all heder och ni har verkligen min fulla respekt! Det är nu vägen tillbaka börjar – och vi går vägen tillsammans.

Glöm inte att alla ni klubbar och föreningar har möjligheten och rättigheten att få 10 000 kronor i uppstartsstöd. Kontakta vår återstartssamordnare Jenny Häggblom och fråga hur ni skall gå tillväga om ni är osäkra. Jenny kommer också att jobba med uppsökande  verksamhet för att alla ni fantastiska föreningsledare skall få den hjälp som behövs.

Vi hälsar Jenny välkommen till sitt viktiga arbete!

Landslagsledningen

Vi arbetar just nu med att intervjua de personer som sökt tjänsten som Sportkoordinator, vilket är en tjänst som ska ha det övergripande sportsliga ansvaret.

Första intervjutillfället är den 9 februari.

I avvaktan på att vi kan tillsätta denna viktiga tjänst har vi följande landslagsledning:

Tillförordnad Sportchef är Klas Sandberg!

Klas är ytterst ansvarig för den sportsliga verksamheten fram till dess vår nya Sportkoordinator tillträder.

Delat ansvar för dam -och herrseniorer är Majid Jelili och Lennart Bernström.

Ansvariga för ungdom -och junior herr är Mikael Broman och Meseret Bede.

Ansvariga för u -och j dam är Lina Skoghagen och Niklas Valtonen.

Diplomansvariga är Kermith Fredriksson och Johan Hedengran.

Seniorcoacherna är också ansvariga för vårens upplägg och planering tillsammans med Klas Sandberg.

Denna organisation fortsätter fram till dess den nya Sportkoordinatorn tillträtt och har möjlighet att vara delaktig i processen att tillsätta de olika headcoacherna.

Vi räknar med att den nyss beskriva organisationens fortsätter under hela våren.

Jag önskar dessa duktiga ledare lycka till i sitt arbete!

Satsning på distrikten

Vi ser alla hur viktigt det ärt att vi alla samarbetar. En fullständig nödvändighet för att få riktig fart på svensk boxning är att ni klubbar fortsätter att arbeta så intensivt som ni gör. Det är ni alla fantastiska klubbledare och klubbtränare som producerar våra landslagsboxare.

Alla kan inte bli landslagsboxare. Men visst bör det vara ett mål för de flesta boxare . Men en mellanstation bör vara alla distrikten som bör ha sina egna verksamheter med bl a distriktslag, gemensamma träningar/ sparringtillfällen för att utveckla våra boxare som vill nå ett landslag. Utbyte mellan distrikten behövs för att vi ska utveckla våra boxare och få fler matcher. Vi behöver utmanarserier där de bästa i varje viktklass möts från de olika distriken och sedan kan segrarna utmana den svenska mästaren för att vinna Sverigebältet.

Det är inte bara en dröm – vi måste hjälpas åt för att få det här att gå i uppfyllelse. I alla fall om vi vill göra svenska boxning bredare, större och starkare,

Vår diplomkommitté med Kermith Fredriksson och Johan Hedengran har redan fått igång diplomserier i många distrikt. Diplomserierna utgör grunden  för svensk boxnings utveckling och framtid. Nu jobbar vi i SBF vidare för att hjälpa distrikten att få fungerande verksamheter i hela vårt fantastiska land. Vi vet att inget händer av sig själv, vi behöver engagerade ledare – och jag vet att ni finns!!!

Boxningen ute ur OS 2028

Just nu är det högst ovisst om boxning kommer med som en sport på OS i Los Angeles 2028. Vi är borta från det ordinarie programmet liksom bl a tyngdlyftning. Vi får kämpa med idrotter som baseboll och breakdance för att nämna några av de sporter som konkurrerar med oss om en OS-plats 2028.

Ni vet kanske att vår internationella organisation AIBA har bytt namn till IBA – International Boxing Association.

President är ryske Umar Kremlev.

Låt oss säga så här, Internationella Olympiska Kommittén är inte nöjd med boxningen internationella huvudorganisation.

Det finns inte tillräckligt med tydlighet, demokrati, transparens och dessutom har vi problem med bedömningssystemet och påstått fusk och påstådd korruption.

Undertecknad har varit på de kongresser som hållits sedan 2018 och arbetat hårt för att vi skall få demokrati, transparens och tydliga regler inom, numera IBA och även EUBC.

De nordiska länderna har alltid stått enade och tillsamman med bl.a. Nederländarna och Storbrittanien stått samlade gentemot ett annat tänkande i flesta länder i Sydeuropa, stora delar av Östeuropa, stora delar av Afrika och Sydamerika som har en helt annan kultur än vad vi har.

Men nu har Sverige tillsammans med Nederländerna, USA, Nya Zeeland, Finland, Norge, Danmark, Island, Frankrike, Storbrittanien och Schweiz bildat en gemensam front.

Vi arbetar kontinuerligt med kontakter via brev med IBA där vi pushar för att IBA måste arbeta konkret och visa upp tydliga demokratiska planer för att boxningen skall kunna förbli en OS-sport.

Än så länge har vi skrivit tre brev till IBA och fått igenom en del krav, men långt ifrån tillräckliga förändringar har gjorts för att vi skall förbli en OS- sport.

Vi har också bett om ett personligt möte med IBA:s president för viktiga samtal, men ännu har vi inte fått igenom vår önskan – eller begäran.

Undertecknad har fått rollen att fungera som rådgivare och ansvarig för vår  strategiska kommuniceringen. I mitt eget företag har jag under 30-år arbetat med kommuniceringsfrågor och lobbyverksamhet gentemot, kommun, region, riksdag och regering, Jag har också fått äran att även ingå i RF:s politiska påverkansgrupp gentemot riksdag och regering samt region och kommun.

Det är nu denna arbetslivserfarenhet vi använder oss av i gruppen med ordförandena i USA, Nederländerna, Frankrike, Storbrittanien, Schweiz, Nya Zeeland, Danmark, Island, Finland och Norge.

Det är en stor och viktig utmaning att nu jobba med OS-frågan.

Jag har också varit i kontakt med RF:s ansvarige för Internationella frågor och håller därmed RF och även SOK informerade.

Gruppen arbetar vidare med kontinuerliga möten via Zoom och fortsätter med sitt viktiga påverkansarbete för att rädda kvar boxningen i OS!

Flera  nya länder har anmält sitt intresse att gå med i vår grupp som arbetar för att bibehålla boxning i OS.

Ja, det är mycket som händer, det är mycket som är på gång, det är mycket som måste göras. Det är långa ideella arbetsdagar. Men det känner vi alla till, vi som älskar boxning och vill boxningen väl.

Tillsammans klarar vi det. Tillsammans står vi starka.

Tack Alla för ert stöd och ert fantastiska arbete för svensk boxning!

Nu kör vi igång på allvar!

Per-Axel ”PAX” Sjöholm

Ordförande SBF

Member of EUBC Coaches Commission