Ordförande i Svenska Boxningsförbundet, Per-Axel Sjöholm delger i sitt ordförandeord för april sina tankar

Svenska Boxningsförbundet har efter hårt arbete åter ett högt förtroende hos RF och SOK !

Svenska Boxningsförbundet har återskapat och rent av fått ett högre förtroende hos Riksidrottsförbundet och SOK än på väldigt, väldigt många år.

Mitt och förbundets starka engagemang i de internationella frågorna har skapat ett stort förtroende hos RF och SOK. Täta dialoger och informationssamtal har stärkt banden med de två viktigaste organisationerna inom svensk idrott – RF och SOK.
Undertecknad har hållit föredrag för RF, de olika Specialidrottsförbundens internationella delegater och Riksidrottsstyrelsen.

Jag kan med glädje och stolthet konstatera att SBF står högt i kurs och vårt arbete prisas av såväl RF som SOK. Detta innebär också att vi kan föra bra dialoger när det gäller satsningarna på hemmaplan.

Vår satsning på SBF:s Team Manager/Sportchef Stuart O´Connor uppskattas högt av RF och SOK. Detta innebär fördelar för vår elitsatsning, men även på den satsning SBF gör under absoluta eliten.

SBF har aldrig haft en starkare ekonomi och med en likviditet kring 6 miljoner kronor kan vi ta framtiden an med stor tillförsikt.
När undertecknad och flera av dagens styrelsemedlemmar tillträdde 2018 hade styrelsen 2017 sänkt förtroendet för SBF så gott som totalt hos såväl RF som SOK. Vi hade inga boxare som fick stöd från SOK.
Utan den nya styrelsens hårda och konsekventa arbete hade vi inte haft några boxare på OS i Tokyo 2020. Det har varit blod, svett och hårt arbete för att få tillbaka SBF på den nivå vi är nu. SBF är på väg att stärkas och utvecklas.

Vi har precis avverkat ett Nordiskt Mästerskap i Malmö. Arrangemanget lyftes till skyarna av våra Nordiska grannländer.

  • Det bästa Nordiska Mästerskapen någonsin, ansåg de deltagande. länderna.
  • Sverige blev också överlägset bästa nation – något vi inte varit på länge!

Stort och varmt tack till medarrangörerna Malmö Boxningsklubb och Sydsvenska Boxningsförbundet med Nader Kiswani och Karin Mattsson i spetsen.

Diplom SM i Köping lockade 189 invägda boxare från 53 olika föreningar. Helt fantastiskt!

Stort tack Håkan Pettersson från Boxningsklubben Köping och hans team!

De inhemska framgångarna gör sig också glatt påminda hos de som bestämmer över svensk idrott- RF och SOK! Den nuvarande styrelsen har inlett ett arbete som redan bär frukt och ska fortsätta skörda framgångar över tid.

Satsningen på Distrikten är viktig för att få en bredare topp och större konkurrens. Stuart O´Connor kommer fortsätta att resa runt i landet och stärka banden med distrikt och föreningar. Klas Sandberg och Majid Jelili fortsätter att arbeta tillsammans med Stuart i strategiska frågor och när det gäller utveckling av våra utbildningar. Stuart kommer att skapa sitt team- ett starkt team!

Vi står starkt rustade – men det är snart Årsmöte och mycket kan snabbt förändras och raseras. Men det är Ni föreningar som bestämmer och ska bestämma. Jag hoppas bara inte några personer med egenintressen skall förstöra svensk boxnings utveckling. De som sätter sig själva före svensk boxnings bästa har alltid en förmåga att försöka påverka på ett inte speciellt trevligt eller demokratiskt sätt.

Men som sagt – det är Ni föreningar och klubbar som bestämmer och jag önskar er lycka till oavsett hur Ni röstar när årsmötet nu går av stapeln i maj i Umeå.

Innan dess återkommer jag och avslöjar mer om vår internationella framtid. SBF och undertecknad har tillsammans med Vice Ordförande Karin Mattsson jobbat intensivt för att stärka den internationella och den svenska boxningens framtid i OS! Sverige är för fösta gången någonsin med och påverkar på högsta plan internationellt.

Återkommer som sagt snart i den intressanta frågan!

Till dess önskar jag er en god fortsättning i boxningens tecken.

Utan ert fantastiska arbete i föreningar, klubbar och distrikt hade svensk boxning aldrig klarat sig,

Det är ni som är hjältarna!

Stort och Varmt tack!

Per-Axel ”PAX” Sjöholm

Ordförande

Svenska Boxningsförbundet