Den senaste tiden har en debatt tagit fart kring finansiering av boxares kostnader i samband med tävlingar och tränings deltagande i förbundets regi. Det har framförts synpunkter och klagomål på SBF:s budgetfördelning och finansiering av landslagsaktiviteter.

Upplägget är inte på något sätt nytt, men är för det viktigt att föra en dialog kring. SBF och dess högsta ledning för landslagsverksamheten har höga ambitioner på tävlingsresultat. Vi är övertygade om att den svenska boxningsrörelsen delar dessa ambitioner eller till och med har ännu högre mål. Höga ambitioner kräver hög aktivitet med många läger och tävlingar som i sin tur kräver ekonomiska resurser. Lösningen har hittills oftast varit att försöka finna finansieringslösningar tillsammans med de parter som delar de ambitioner som SBF har och som är främst berörda, nämligen aktuella klubbar och boxare samt deras eventuella samarbetspartners.

Förbundet har fått två öppna brev, från IF Linnéa och Botkyrka, som säkerligen flera av er har tagit del av. Först vill vi poängtera att SBF har största förståelse för dessa klubbars synpunkter och tar frågan på allvar. Som jag skrev i det senaste ordförandeordet har vi med anledning av bland annat dessa brev bjudit in ett antal klubbar till dialog. Önskemålet från vidtalade klubbar var att mötet skulle äga rum efter den ordförandeträff som Stockholm-Gotlands Förbund anordnar den 4 april. Förbundet hade önskat ett möte inför ordförandeträffen, men biföll klubbarnas önskemål. Det har även sänts ett inslag på SVT kring detta, där representanter från två av Stockholms största klubbar, IF Linnéa och Djurgårdens IF, varav en av ordförandena redan har tackat ja till dialogmötet, framförde skarp kritik mot förbundet och dessutom hotar med bojkott av landslaget. Personligen tycker jag att det är ytterst olyckligt att trots att det påbörjade dialogarbetet, så förs debatten i media. Med anledning av det som framkommit i det öppna brevet och media vill jag klargöra följande:

  • De landslagsboxare som är uttagna till landslaget som ordinarie betalar inte för deltagande i av förbundet anordnade tävlings- eller träningsarrangemang
  • De boxare som erbjuds att följa med på av förbundet anordnade tävlings- eller träningsarrangemang skulle utan bidrag från klubbarna inte kunna ges möjlighet att delta. Det är bland annat för hur detta ska lösas som förbundet har bjudit in till dialog
  • Förbundet jobbar aktivt för att öka det ekonomiska underlaget för aktiviteter
  • Tävlingsbudgeten är exakt densamma som presenterades och godkändes av Sveriges klubbar på årsmötet. Det har inte skett några som helst försämringar på den punkten.
  • Förbundet har inte dålig ekonomi
  • Förbundet har tydliga mål med sin satsning på ny organisation och dess anställda
  • SOK och RF stödjer förbundets planering
  • Förbundet välkomnar konstruktiv kritik

Jag har goda förhoppningar om att vi trots denna inledning kommer att få en givande dialog mellan SBF:s ledning och dess klubbar. Återkommer!

/Patrick Wheeler, förbundsordförande