Vi måste tyvärr meddela att vi beslutat att flytta ordförandekonferensen till annat datum pga. pandemiläget i samhället.

Ordförandekonferensen som var planerad i Stockholm den 12-13 februari 2022 är på grund av osäkerheten kring pandemin och de restriktioner som finns i samhället inställd och framflyttad. Detta då vi vill att så många som möjligt ska kunna delta vid denna konferens.

Något nytt datum för konferensen är i dagsläget inte bestämt men vi arbetar på att ha den så snabbt som möjligt när pandemisituationen så medger det.

Vi ber att få återkomma med nya datum så fort vi har de klara.

Allt gott!
Svenska Boxningsförbundet