Vi hoppas distriktets alla klubbar har haft en bra start på det nya året. Måndagen den 17/3 klockan 18:00 på Carinas Kök, Stadsgården 10, bjuder vi in alla klubbar till en ordförandekonferens för SGBF.

Alla klubbar får ha med sig två representanter.

Kvällen kommer inledas med en samlingsfika och information om distriktets verksamhet samt kommande aktiviteter. Efter fikat ska vi gemensamt utifrån en arbetshypotes arbeta fram en mål- och handlingsplan för distriktet. Konferensen avslutas med en middag.

Meddela oss senast 28/2 att ni kommer. Anmälan görs till Joel Grandell: hammarby.boxning@gmail.com eller 073-9963538

Väl mött!

/Styrelsen