Vid den senaste SF-dialogen i Stockholm framhöll Riksidrottsförbundets ordförande Karin Mattsson Weijber RF:s mål framtill 2015 och vad förbundet kommer att driva för frågor inför valet 2014.

RF har fyra prioriterade områden; föreningars förutsättningar, idrottsfinansiering, internationella evenemang samt tillgänglighet till anläggningar. Dialogens två stora diskussionsämnen blev den omdiskuterade 51%-regeln och Marknadsdomstolens beslut kring att sätta konkurrensrätten över föreningsrätten. Dessa förändringar kan komma att ändra förutsättningarna för föreningar i Sverige, i vilken utsträckning kommer tiden utvisa.

Det har under en lång period diskuteras kring hävande av den sk  51%-regeln i RFs stadgar, dvs det som innebär att föreningen måste äga minst av 51 % rösterna vid bildandet av ett idrotts-AB. Hävandet skulle innebära att det istället är upptill varje Specialidrottsförbund att bestämma hur ägarstrukturen ska se ut. Om förslaget med en ändring av RFs stadgar går igenom så får varje enskilt idrottsförbund själv bestämma vilken gräns som ska gälla, dvs hur många procent en enskild ägare får inneha. SBF har tillsammans med 32 andra specialidrottsförbund, ställt sig bakom en artikel som publiceras i DN den 29 mars, som rekommenderar idrottsrörelsen att inte rösta för att ta bort regeln utan istället bevara nuvarande regelverk och därmed den svenska idrottsmodellen.

http://www.dn.se/debatt/varna-svenska-modellen-for-idrottsklubbarna

Tack vare vår goda kontakt med England ABA och dess ordförande Keith Walters blev SBF inbjudna till en landskamp mot britterna den 21 februari, vilken sedermera utökades till en dubbellandskamp den 26 februari. Jag hade förmånen att följa med landslaget till den första drabbningen, en välgörenhetsgala som anordnades av Rotary Club of Basingstoke Dean. Vårt lag boxades mycket aggressivt och tog hem segern, ett mycket rättvist resultat. Detta var vår nya rikstränare Santiago Nievas första uppdrag i rollen, något han skötte med bravur och det blev en bra introduktion gentemot våra engelska boxningsfränder. Det gav också mig möjlighet att få diskutera viktiga frågor med Englands ordförande såsom WSB (där vi har vår representant Babakar Kamara). Förutsättningarna skiljer sig mellan förbunden, men vi har många gemensamma områden där vi kan dra erfarenhet av varandra. Det svenska laget hade sedan privilegiet att besöka Sheffield träningsanläggning, innan returmatchen gick av stapeln. Denna gång fick engelsmännen revansch, om än med knapp segermarginal.  Vi kommer att bjuda in England till en returkamp i Sverige senare i år, håll ögonen öppna efter det!

I mars månad hade jag ett möte med Budo & Kampsportsförbundet och MMA förbundet, och även om inbjudna Tae Kwondoförbundet och SV Karateförbundet var förhindrade att komma, så är det mycket positivt att förbunden träffas . Vi gick igenom hur våra internationella förbund arbetar, hur våra regelverk ser ut och hur vi arbetar inom våra förbund. Förbunden har många gemensamma intressen och bland annat diskuterades hur vi kan arbeta gemensamt när det gäller medicinska kommittéer. Jag hoppas och tror att vi kommer att ges möjlighet att stötta varandra mer i framtiden. Det gäller även att få till en samsyn mellan disciplinerna om en atlet väljer att byta sport, ur boxningens synvinkel en väldigt viktig fråga i och med AIBA:s regler angående proffs och amatörer.  AIBA:s regelverk har kommit ut, nu håller vi på med översättningar och har påbörjat utbildningar inom domarkåren. Jag kommer att ha anledning till att återkomma om detta, men en del är att åldersgränsen för boxare höjs till 40 år.

 

Danmarks ordförande Benny Jörgensen som stod som värd för det Nordiska Mästerskapen tillsammans med sveriges ordförande Patrick Wheeler.

Den 23 mars var jag på plats i Aarhus, Danmark, för att se på de Nordiska Mästerskapen och för att delta på ordförandemöte med de nordiska länderna. Sverige stod sig stark med 22 boxare på plats som redan första dagen tog nio segrar av tolv möjliga matcher. 19 kom till final, vilket resulterade i sju guld och tolv silver totalt. Grattis till alla medaljörer och till ett väl genomfört mästerskap av landslagen!

Under ordförandemötet diskuterades frågor som AIBA nya regelverk, tränar/domarstatus och utbildningar. WSB och APB. Vidare hur vi är representerade internationellt, och att Sverige är intresserade att bjuda in nordens medicinska kommittéer till en workshop.

Vi syns på SM i Karlstad 19-21 april!

Jag önskar alla en fortsatt Glad Påsk

Patrick Wheeler
SBF